Terms & Conditions

thatsluck мөөнөттөрү жана шарттары

Сайттан жүктөлгөн программаны колдонуу ThatsLuck.com төмөнкүлөрдү шартсыз кабыл алууну билдирет Шарттар, аны колдонуучу толугу менен окуп, түшүнүп, кабыл алгандыгын жарыя кылат.

 

1 Автордук укук - ПРОГРАММА азыркы учурда ThatsLuck.com автордук укук жөнүндө жана Италияда колдонулуп жаткан Автордук укук менен, эл аралык келишимдердин жоболору жана башка бардык колдонулуп жаткан мыйзамдар менен корголот. 

Демек, колдонуучу программалык камсыздоону автордук укук менен корголгон башка материалдар сыяктуу мамиле кылууга милдеттүү (мисалы, китеп же DVD диск). Колдонуучу, эч кандай шартта, алдын-ала жазылган жазуу жүзүндөгү уруксатысыз, программаны көбөйтүп, сата албайт ThatsLuck.com

 

2 КОЛДОНУУЧУ УКУКТАРЫ - ThatsLuck.com колдонуучуга программаны убактылуу жеке пайдалануу үчүн пайдалануу укугун берет.

Программа компьютер, планшет, смартфон же башка ылайыктуу шаймандар аркылуу колдонулганда, "колдонууда" деп түшүнүлөт. Колдонуучу муну билет жана кабыл алат ThatsLuck.com каалаган убакта программаны алдын-ала эскертүүсүз биротоло колдонууга тоскоол болушу мүмкүн.

 

3 ПРОГРАММАЛЫК КОЛДОНУУ ЧЕКТЕРИ - Колдонуучу программалык камсыздоону эч кандай жол менен өзгөртө албайт.

Жүктөлгөн программаны колдонуу кандайдыр бир жаңыртууну же кийинки нускаларын колдонуу укугун автоматтык түрдө билдирбейт.

 

4 ЗЫЯНДАР ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕН ЧЫГАРЫЛУУ - Эч кандай шартта сайттын администратору ThatsLuck.com Программалык камсыздоону колдонуудан же пайдаланбоодон келип чыккан түздөн-түз же кыйыр зыяндар (анын ичинде, чектөөсүз, кирешени жоготуу же жоготуу үчүн зыян, ишкердиктин үзгүлтүккө учурашы, маалыматтын жоголушу же башка экономикалык жоготуулар) үчүн жооп берет. сайттын администратору ThatsLuck.com мындай зыян келтирүү мүмкүндүгү жөнүндө кеңеш берилди.

Жоопкерчилик толугу менен жана гана колдонуучуга жүктөлөт. Колдонуучу веб-сайттан жүктөлгөн программалык камсыздоону пайдалануудан же пайдаланбоодон келип чыккан түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыяндын ордун толтурууну талап кылуудан баш тартып, ушул кезге чейин баш тартат. ThatsLuck.com Бул жерде берилбеген же билдирилген эч нерсе үчүн Италиянын Жарандык кодексине шилтеме берилет.